I dag går turen til...

Gjøvik

"Den hvite by ved Mjøsa", Opplands hovedstad, var også et industrielt sentrum for regionen. Lokale ressurser som skog og potet ga grunnlag for sagbruk og treforedling som Hunton, og brenneri- og potetforedling i det som i dag er Hoff. Mustad satte Gjøvik på verdenskartet innen fiskekroker.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium