I dag går turen til...

Rogaland

Etter 1970 er det kanskje først og fremst oljeindustrien som forbindes med Rogaland. Men fiskebasert industri, som i hermetikkbyen Stavanger, steintøy, landbruksredskaper, sykler, skipsverft, roboter og en stor tekstilndustri hører også hjemme i fortellingen om industrifylket Rogaland.

I 1950- og 60-årene var Rogaland et av landets største og mest allsidige industrifylker, bare slått av Oslo og Østfold.

Statistikken for 1953 viser at Rogaland hadde 500 industribedrifter som ga arbeid til 18 000 arbeidere. I en befolkning på ca. 220 000 er dette en betydelig andel, som bekrefter påstanden om Rogaland som et industrifylke.

Den allsidige og til dels høyteknologiske industribakgrunnen ga Rogaland og rogalendingene solid tyngde for å ta imot olje-eventyret sum utviklet seg etter 1970, med Stavanger-regionen som tyngdepunkt.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium