Jelsa tønnefabrikk

Kraftkommunen Suldal satset mye på å få inntektene fra kraftverkene til å gi ringvirkninger i kommunen. Jelsa Tønnefabrikk er et eksempel på hvordan kommunal tilretteleggelse med industribygg, dypvannskai og billig kraft ga industrivekst. I alle fall i en periode.

Det var plast-tønner som var spesialproduktet det ble satset på i Jelsa. Da tønneproduksjonen nådde toppen, var 18 personer i jobb. Mange av dem bodde i nærområdet.

Da bedriften etablerte seg i Jelsa var beliggenheten til sjø ideell, men i transporten ble i stor grad flyttet over til vei og bane. Dermed ble geografien en stor konkurranseulempe, gode anlegg til tross.

Selskapet solgte virksomheten til den største produsenten av plastemballasje i Norden, svenske Hannells. Produksjonen ble flyttet til Fredrikstad og Falkenberg i Sverige.

Grunnlagt: 1984

Avviklet: 2008

Adresse: Jelsa