I dag går turen til...

Sande i Vestfold

Denne nabokommunen til Drammen ble en betydelig industrikommune etter 1900, med tresliperi og forskjellig småindustri.

Sande kommune i Vestfold fylke grenser til Drammen i nord til Drammen, Svelvik i øst, Holmestrand i sør, og i vest mot Hof. Folketallet er ca 9000 (2014).

Sande var en typisk jordbruskbygd frem til ca. 1900, da Sande Tresliperi, Sande Paper Mills, Sande Læderfabrik, Sande Børstefabrikk (flyttet til Darmmen i 1901) og Drammen Ullvarebfabrik ble bygd. Galleberg BRuk ble bygd som teglverk under byggeboomen i Oslo på 1980-tallet, men ble raskt gjort om til sagbruk og høvleri. Etter andre verdenskrig kom bl.a. skumplast-, møbel-  og gummivareprodusenten Sande Fabrikker, metallstøperier og flere møbel- og trevarefabrikker.

 

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium