I dag går turen til...

Nittedal

Oslos nabokommune i nordøst har ca. 20 000 innbyggere. Nitelva, Gjøvikbanen og Rv4 løper kommunen gjennom på langs, og definerer mye av kommunens nærings- og bosetningsstruktur. Nittedølene har i stor grad vært tilknyttet arbeidsplasser i Oslo, og de største industrifeltene ligger nær Hjelleråsen sør i kommunen, nær grensen til Oslo.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium