Diplom is

Diplom-Is (Ingressbilde)

Produksjon av Diplom-Is ved Melkeforsyningen i Schweigårdsgate, 1962

I 1930 tok Melkeforsyningen i Oslo opp iskremproduksjonen, og registrerte Diplom-Is som varemerke for sin iskrem.

Meieriene inn i iskrembransjen

På slutten av 1920-tallet dukket det opp flere iskremfabrikker i Norge. Oslo, Jæren, Stavanger, Bergen og Trondheim hadde alle sine små iskremfabrikker. Det var mange meieribedrifter på denne tiden, men samlingen om færre og større meierier var i gang, også i Oslo.

I 1930 overtok Melkeforsyningen i Oslo den private meieribedriften C. Tuft i Oslo, som hadde sju større underleverandører i hele Østlandsområdet. Tuft hadde vært først ute med iskremproduksjon i sitt anlegg i Thorvald Meyersgate 76, og det var videreføring av dette som førte Melkeforsyningen inn i iskrem-bransjen.

Merkevare og helårsdrift

Første skisse til logo, 1930Foto: Diplom-Is<br>Foto: Diplom-Is
Første skisse til logo, 1930
En mer profesjonell satsing på merkevarebygging og markedsføring var det tydeligste resultatet. Melkeforsyningen registrerte Diplom-Is som varemerke for sin iskrem etter at meieriets A. Hardt kom med forslag til logo, og foreslo navnet Diplom-Is med følgende begrunnelse: "Diplom-Is gir uttrykk for noe virkelig fint, og det er jo ikke umulig at man på en meieriutstilling kan bli tildelt et diplom." I 1930 kom også den aller første Diplom-Is-annonsen ut.

I starten var iskrem en sommervare, brukt til å få økt omsetning av fløte, som det ellers var lavere salg av om sommeren, dels fordi den fortere ble sur i sommervarmen. Iskrem var derfor en nyttig avsetningskanal for bønder og meierier.

Produksjonen ble etter hvert en helårs beskjeftigelse, og i 1931 hadde Oslo egen isbil. Etter en ekskursjon til Danmark ble eskimopiken Eskimonika født. Hun skulle symbolisere "Ild mot is - kulde mot varme".

Diplom-Is produserte Norges første ispinner og fikk den første kontinuerlige iskremfryser i Skandinavia i 1934.

Flere av de eksisterende frittstående iskremmfabrikkene i Oslo, som Frogner-Is, Sol-Is og Thor-Is ble kjøpt opp av Diplom-Is i 1965-66. Thor-Is var et kjent ismerke i Oslo, og hadde en iskremfabrikk på Lysaker som ble et hovedanlegg for Diplom-Is  til den ble lagt ned i 1980.

Rasjonalisering

Ved 50-årsjubileet i 1980 hadde Diplom-Is sju produksjonsanlegg i hele landet. Etter utbygging av flere produskjonsanlegg i hele landet på 1960- og 70-tallet, samt overtakelse av flere mindre private fabrikker.

Meierisamvirket hadde imidlertid ikke fått ture helt uforstyrret frem med overtakelse av den private industrien - i løpet av 1970-årene vokste Hennig-Olsens iskremfabrikk i Kristiansand frem som en stor konkurrent mot meierienes Diplom-Is, og konkurransen tvang frem en mer rasjonell produksjon i færre og større anlegg etter 1980.

I 1987 ble forslaget om dannelse av et felles selskap for alle iskremfabrikkene, med ansvar for merkevaren Diplom-Is, skissert. Fire år senere var avtalen klar, og fra 1. januar 1991 het det nye selskapet Norsk Iskrem BA. I 2002 skiftet Norsk Iskrem navn til Diplom-Is AS. Diplom-Is har også etablert seg utenfor Norges grenser. I 1992 startet Diplom-Is opp i Danmark og det drives i dag som datterselskap. I 1998 startet Diplom-Is opp i Sverige og kjøpte seg i 2005 opp til 100 % i det svenske selskapet Triumf Glass, som nå heter Diplom-Is Sverige AB.

Grunnlagt: 1930

Adresse: Schweigaardsgt 34

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958, Hugin.info, www.diplom-is.no, wikipedia, Aftenposten arkiv