I dag går turen til...

Tyssedal

Kraft til industrien i Hardanger

Tyssedal kraftanlegg, Odda i Hardanger, Hordaland.

Tyssedal er et Tettsted i Odda kommune, ca. 6 kilometer ut Sørfjorden fra Odda sentrum, på østsiden av fjorden. Beliggenheten mellom høye fjell og fjorden sikret Tyssedal en plass i norsk industrihistorie gjennom vannkraftutbyggingen som forsynte industrien i Odda og også i Tyssedal selv.

Flere kraftkrevende industribedrifter har virket i Tyssedal, og i 2014 var det fortsatt virksomhet ved smelteverket eid av franske Eramet.

Norsk Vasskraft- og industristadmuseum er lokalisert i det spektakulære industrielle kulturminnet Tyssedal kraftanlegg.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium