I dag går turen til...

Strømmen

Tettstedet Strømmen i Skedsmo kommune på Romerike i Akershus var tidligere et sentrum for sagbruksindustri. Beliggende ved Hovedbanen like ved Lillestrøm og nær Oslo, vokste det frem en variert industri med Strømmens Værksted og Strømmen Staal som de største bedriftene. I dag er Strømmen først og fremst et handelssentrum.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium