I dag går turen til...

Svelvik

Svelvik er en norsk kommune, et tettsted og en by helt nordøst i Vestfold, ved munningen av Drammensfjorden.

Svelvik kommune grenser i nord til Drammen og i vest til Sande. Øst for Drammensfjorden ligger Røyken og Hurum. Tettstedet Svelvik ligger ved Svelvikstrømmen, et smalt og stridt sund på 200 meter mellom indre og ytre del av Drammensfjorden, som er nesten stengt av Svelvik-morenen på tvers av fjorden. Bosetninga i kommunen er samlet om kystområdene, særlig tettstedene Svelvik, med 3923 innbyggere i 2006, og Berger, med 1114 innbyggere. Innenfor er det jordbruksområder og skogkledde åser.

Strømm og Svelvik hørte til Hurum prestegjeld til 2. mars 1861. Svelvik ble ladested i 1845 som seilskuteby og vinterhavn for Drammen. Svelvik kommune vedtok i 1998 at tettstedet Svelvik kan bruke betegnelsen by.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium