I dag går turen til...

Lørenskog

Akershuskommune som grenser til Oslo, med stor næringsvirksomhet innen handel, lager, engros og variert industriproduksjon knyttet til områder som Fjellhamar og Skårer. Akershus Universitetssykehus (Ahus) har i en årrekke vært kommunens største enkeltarbeidsplass. Industriens glanstid i Lørenskog startet på 1960-tallet.

Lørenskog var rundt 1960 en utpreget jordbruks- og servicenæringsbygd, med stor pendling inn til Oslo for dem som arbeidet i industrien.

Etter 1960 snudde dette dels på grunn av at Oslo-industrien i større grad søkte større og mer moderne lokaler, og at Lørenskog i likhet med svætr mange andre kommuner begynte å få en mer aktiv politikk på området: Det var ønskelig å tiltrekke seg industribedrifter og dermed arbeidsplasser og skattekroner.

I løpet av 1960-årene kom det dermed 1000 nye industriarbeidsplasser i kommunen, og industrien sto i 1970 for 38% av kummunens arbeidsplasser.

Evalet-fabrikken til Emaljefabrikken, Thors Kjemiske Fabrikk og N. Jacobsens Karrosserifarbikk var bare noen av de Oslo-bedriftene som etablerte seg i nabokommunen i nord på denne tiden.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium