I dag går turen til...

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er et fylke med sterke industritradisjoner i tillegg til vanlige asossiasjoner med fjord, fjell og fruktdyrking. Nettopp dette er også mye av utgangspunktet for fylkets industri: Foredling av frukt og kraftkrevende industri som utnytter fylkets rike vannkraftressurser. Saftbygda Sogndal og Aurlandsskoen er kjente ikoner fra fylkets industritradisjon, men en variert flora av alt fra maskin- og verftsindustri til møbelindustri gir et sammensatt bilde.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium