Akerselvavandring fra Nydalen til Vøyen

Christiania Spigerverk (II)