Akerselvavandring fra Nydalen til Vøyen

Christiania Spigerverk (II)

Bilder (7)

 • spigerverket07

  Fasade og inngangsparti til Christiania Spigerverk i Nydalen, våren 2007

 • spigerverk07hall

  En av produksjonshallene i Spigerverket, våren 2007. Her står ulike spikerklippemaskiner, til dels noen av god gammel årgang, og produserer ulike kvaliteter av spiker og stift i en høyt automatisert prosess.

 • spigerklipp07

  Spikerklippemaskin i Nydalen anno 2007

 • spigerverkarbeider07

  Råstoffet kommer til Nydalen i form av valsetråd p åtrommel, som så må trekkes ut (gjøres tynnere) til rett dimensjon for spikerklipping. Her settes en trekkestol opp, våren 2007

 • spikerbakk
 • De siste spikerverkshallene revet i 2010
 • Søndre del av Nydalen sett fra nordvest mot sørøst, med Bakke Mølle til venstre og spikerverkshallene fra 1950-talllet til høyre, hvor spikerproduksjonen ble videreført helt til 2010

Lyd (0)