Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
 • O. C. Axelsens Fabrikker A/S

  Axelsens fabrikk ved Flekkefjord skal på et tidspunkt ha vært verdens største produsent av tretønner. I plastens tidsalder da tønnen forsvant satset fabrikken på karosseri for buser og lastebiler, og ble til slutt Norges brannbilfabrikk.
 • Aarenes Lærfabrikk

  Lærfabrikken i Drangeid ved Flekkefjord var landets siste storskala garveri i drift da det ble lagt ned i 2013. Bedriften hadde da fortsatt god omsetning, men svak lønnsomhet i et konkurranseutsatt marked. Styret besluttet derfor å avvikle driften i Norge.
 • Asbjørnsen, A, Tobaksfabrik

  A. Asbjørnsens Tobaksfabrik AS var en produsent av tobakk i Kristiansand. Selskapet startet sin virksomhet i 1853 og la ned sin produksjon i Norge 1. mars 2005.
 • Bredalsholmen Dokk

  Dokken ble påbegynt i 1873 av Christiansand Dokcompagnie, og var da landets største private dokkanlegg. Tre år senere kunne det første skipet dokkes. I 1908 ble dokken overtatt av Kristiansands Mekaniske Verksted og var i bruk som reparasjonsdokk til KMV ble nedlagt i 1988.
 • Brødrene Repstads Karosserifabrikk A/S

  "Smia på Lunde" er fremdeles et begrep i dag i Søgne, mange år etter at Brødrene Repstads Karosserifabrikk la ned produksjonen av busser. Og ennå kan man finne busser som ruller på veien, som har den karakteristiske runde BRK-logoen fremme i fronten i grillen.
 • Christianssands Møller

  Christianssands Møller ble grunnlagt i 1888 som hvete-, rug-, bygg og maismøller. I 2008 ble produksjonen stanset, maskinene ble demontert og overført til produksjonslokaler på Østlandet. I forbindelse med nedleggelsen ble det foretatt en dokumentasjon av produksjonslinja.
 • Det norske kokosveveri

  I 1924 var dette den eneste fabrikken i Norden som kunne fremstille helvevede kokostepper i følge Lindesnes 4.januar 1924.
 • Falconbridge Nikkelverk

  Bedriften har gjennom tidene skiftet navn flere ganger. For mange er dette fremdeles Falconbridge,ti år etter at bedriften har skiftet navn to ganger; Glencore Nikkelverk AS er navnet i dag (2016), Extrata var navnet fra 2006-2014.
 • Fiskaa Verk

  Den første virksomhet som lå i dette området var Kristiansand Elektrokemiske A/S, som ble startet opp i 1907 og eid av det tyske selskapet Badische Anilin & Soda Fabrik. (BASF). De produserte kunstgjødsel (kvelstoffgjødsel), men selskapet drev dårlig, og i 1917 overtok Det Norske Aktieselskap for Elektrokemisk Industri (Elkem).
 • Freyasdal Såpefabrikk A/L

  En av tilsammen fire såpefabrikker som lå i Kristiansand. Fabrikken flyttet fra sine lokaler til Fagerholt hvor fabrikken lå da den gikk konkurs i 2009. Etter konkursen startet den opp med nye eiere, men er nå kun en forhandler og ingen produsent. Fra 2018 er Freyasdal en del av selskapet Basol.
 • Halse meieri

  Meieriet lå i Øvrebyen og ble opprettet i 1896.
 • Harkmark Sag og Mølle

  Etablert av August Alfred Marie Bouilly i 1867. Det var trolig vannfallet fra Dybovannet til Harkmarkfjorden som vekket interessen og hvor franskmannen så muligheten til å etablere en sagmølle.
 • Hunsfos fabrikker

  Hunsfos Fabrikker var en viktig industriarbeidsplass i Vennesla og Vest-Agder. Her var det papirproduksjon fra slutten av 1800-tallet til den gikk konkurs i 2011.
 • Høie Fabrikker

  Høie fabrikker var en av de tidlige norske tekstilbedriftene og bomullsspinneriene. Den startet opp i 1845, da i et annet område. Fem år sendere flyttet den til Høie nord for Kristiansand. Etter mange år med både oppgangs- og nedgangstid, ble produksjonen lagt ned i 2007. Men varemerket Høie eksisterer ennå, men nå er Høieprodukter produsert et annet sted enn på Mosby, nord for Kristiansand.
 • Høllen Motorfabrikk

  Bygningen der Høllen motorfabrikk en gang lå, ble revet på slutten av 1980-åra, og dagens bygning ble satt opp og områdets industripreg forsvant til fordel for gjestehavn, forretningslokaler.
 • Høllen Skipsverft A/S

  I dag er det lite tilbake i Høllen som kan fortelle oss at her ble det bygget både store treskip og enda større skip i stål. Eneste som er tilbake er navnet "Verven" som boligområde innerst i Høllebukta heter.
 • KMV Plastindustri A.S

  Kristiansand Mekaniske Verksted kjøpte i 1959 Høllen skipsverft (etablert I 1890) og etablerte et datterselskap, KMV Plastindustri A/S. Tanken bak var å komme inn på et nytt marked, det voksende fritidsbåtmarkedet og båter i plast.
 • Kristiansand Mekaniske Verksted A.S

  Etablert ved utløpet til Otra i 1855 under navnet Oddernes Mekaniske Verksted. Flyttet til Vesterhavna i 1866. Første skip sjøsatt i 1867. Endret navn til Christianssands Mekaniske Versted i 1870.
 • Kristiansand Plisse- og Kunststopperi

  Bygningen hvor bedriften lå, er i dag borte. Den siste virksomheten som holdt til i Dronningensgate nr 13 før Kristiansand fikk et nytt kjøpesenter på tomta, var den legendariske puben Paddys. Før den tid var det byens første kinesiske restaurant som lå her. Lum Fong startet opp i 1973.
 • Larsen puslespill

  Larsen puslespill er en norsk klassiker, produsert av familiebedriften Larsen i Flekkefjord siden 1949. Puslespillene kjennetegnes av en fast papplate med en ramme rundt som gjør puslingen lettere. Mange av motivene er produsert i femti år, og læringsspillene for geografi, naturfag, språk og regning er elsket av barn, foreldre og skoler i hele verden.
 • Mandal Castings

  Ut fra støpebehovet som oppsto gjennom suksessen til Mandal Motorfabrikks legendariske Marna-motor ble Mandal Støperi etablert. Videreføring av virksomheten lever fortsatt, lenge etter at Marna stengte fabrikken i 1984.
 • Mandal motorfabrikk

  Mandals Motorfabrik ble etablert i 1918. Produksjonen av Marna-motorer startet i 1923. Marnamotoren ble et ikon for hele øst- og sørlandskystens kystens fiske- og fritidsflåte, både med sitt grønne design og sin karakteristiske lyd. Det ble produsert over 30.000 motorer fra 3 til 48 hestekrefter før Marna gikk konkurs i 1984. Bedriften levde videre med begrenset produksjon, service og vedlikehold.
 • Mandals Reberbane

  Reperbanen i Mandal ble grunnlagt i 1775 med kongelig tillatelse for å betjene skips- og reparasjonsverftene med tau og rep. Bedriften eksisterer i dag under navnet Mandals.
 • Mandals Spikerfabrikk

  "Spiggeren", Mandals Spikerfabrik, Mandals Spiker & Staaltaugfabrik, Mandal Stål, Stål og Tau er noen av navnene i den 90 år lange historien til fabrikken som en gang lå på Malmø der Mandals nye kulturhus, Buen, ligger.
 • Mandals Verksted

  Blant de tidlige industrietableringene i Mandal, ute på Sanden nærmere bestemt i Kastellbukta. Bedriften fikk ingen lang historie, men området ble etter hvert et av industriområdene i byen.
 • Mandals teppeveveri

  Fra Mandal juteveveri, til Mandal teppeververi og til slutt Mandaltepper.
 • Norgesplaster

  I dag ligger Norgesplaster i Vennesla kommune. Men bedriften ble startet som en "avlegger" av Høie fabrikker, og var fram til 1970-åra lokalisert inne på samme område som tekstilfabrikken.
 • Norsk Surstof & Vandstoffabrik A/S

  Firmaet hadde fabrikker for produksjon av surstoff acetylengass i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Dessuten produserte de vannstoff i Oslo og kvelstoff i Stavanger og Bergen. Firmaet hadde også verksted for produksjon av sveiseverktøy.
 • Novia damekonfeksjon

  Konfeksjonsfabrikk i Halse som etablerte seg i bygningen der Elektro Solid hadde holdt til. Gustav Wichne var driftsjef.
 • Oplandets Sagbruks og Høvleri

  Et av sju dampsager som lå rundt utløpet av Mandalselva. Oplandets sagbruk brant ned i 1922 og lå der som kulturhuset Buen ligger i dag.
 • Otra husskofabrikk

  Tøffelfabrikk etablert av Torgils Hodne i 1936. Lå i et privathus på Lund. Produserte både skinn- og stofftøfler, i tillegg til sandaler.
 • Saanums Sepefabrikk A/S

  Saanums sepefabrikk A/S ble etablert i 1923 i et uthus på Halshaug av Einar Saanum som i 1953 også var bedriftens disponent.
 • Saanums verft

  Det hadde vært skipsverft her tilbake til 1800-tallet, da familien Saanum en gang tidlig på 1900-tallet overtok.
 • Setesdalsbanen

  Smalsporet jernbane som gikk fra Kristiansand og til Byglandsfjord.
 • Snøgg A/S

  Snøgg som produserer plaster ble etablert i 1945, og skal også være en av "avleggerne" til Høie fabrikker
 • Spilling rivefabrikk

  Spilling rivefabrikk i Lindesnes kommune, tidligere Vigmostad kommune. Etablert i 1904 og produserter treriver og rivetenner i tre fram til 1982.
 • Sørlandets Kemiske Fabrik A/S

  En av fire såpefabrikker som befant seg i Kristiansand i 1953. Mens de tre andre var lokalisert til Lund, lå denne nede i selve byen, i kvadraturen.
 • Sørlandets Plissefabrikk

  Bygningen som en gang huset Sørlandets plissefabrikk eksisterer ikke lenger. I dag er det en stor forretningsbygning som ligger der denne fabrikken en gang lå.
 • Tallman Fabrikker / Mafas

  Startet som shoddyfabrikk, og gikk så over til å produsere skumplast og ulike produkter av disse.
 • Th. Rasmussens sønner møbelsnekker

  Da fabrikken startet var det først og fremst det lokale markedet som var i fokus, etter hvert kom fabrikken til å levere møbler over hele landet.
 • Walhalla Sepefabrik A/S

  Walhalla Sepefabrikk var lenge Norges eldste såpefabrikk. Den ble grunnlagt i 1859, og var ledd i Hans Nilsen Hauges arbeid med å bygge opp industri rundt om i landet 1). Grunnlegger var T.C. Tønnesen som hadde lært såpekoking i Tyskland.
 • Wattnes garveri og lærfabrikk

  Garveriet regnes som landets første moderne garveri, drevet etter "engelsk metode" og forsynte lokale skomakere med lær.
 • Westamarin

  Gründer Toralf Westermoen satte Mandal på hurtigbåtkartet og ga navn til en trofast sliter langs norskekysten: Westamaranen. Denne spesielle varianten av en katamaran ble utviklet ved Westermoens hydrofoil-fabrikk, som en hurtigbåttype langt med egnet for norske farvann enn hydrofoilen. Det ble produsert over 40 westamaraner mellom 1972 og 1996, da bedriften gikk konkurs.