Indigoturen fra Vulkan til DogA

Hvorfor heter Blå Blå?