Nedre Foss - Akerselvavandring hovedsone 8

Styrtebad på Bagaas