Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
 • Aas & Wahls Boktrykkeri

  Boktrykkeri grunnlagt 7. juni 1905. Flere kjente norske tidsskrifter ble trykket hos Aas & Wahls Boktrykkeri.Trykkerivirksomheten utviklet seg til et av Norges største trykkerier. I 1984 ble trykkeriet solgt til Fabritius AS.
 • Aktietrykkeriet i Trondheim

  Firmaet ble grunnlagt i 1877 som Trondhjems Interessentskabs Bogtrykkeri, men skiftet navn i 1894. Det trykket avisene Dagsposten og Trønderen og i 1895 ble virksomheten utvidet med et bokbinderi. Det danske selskapet Nørhaven overtok i 2004 AIT Trondheim og AIT Gjøvik. Selskapet skiftet navn til AIT Nørhaven. Det eier også Rotanor, Norsk Bokproduksjon. Selskapet er fortsatt i virksomhet og har bøker trykt i rotasjonspresse som spesialitet.
 • Arbeidernes Aktietrykkeri

  Arbeidernes Aktietrykkeri ble startet i 1884 av Chr. Holtermann Knudsen som drev det til 1896. Da overtok Det norske Arbeiderparti trykkeriet og drev det til 1900 da det ble dannet et aksjeselskap som overtok trykkeriet og forandret navnet til Arbeidernes Aktietrykkeri. I 1956 flyttet firmaet til et moderne trykkeri på Løren i Oslo.
 • Carl Werner & Co. A/S

  Boktrykkeriet ble grunnlagt i 1847 av Carl C. Werner. I 1869 ble bedriften overført til sønnen Wilhelm C. Werner som personlig firma. I 1909 ble forretningen omdannet til aksjeselskap. Firmaet fremtilte alt i boktrykk og var innehaver av norsk patent 47 951 Transkrittrykk, som muliggjorde utfylling av forskjellige skjemaer samtidig ved en gangs skriving uten karbonpapir. TRANSKRIT og KONTEK gjennomskriftssystemer. 50 arbeidere og funksjonærer
 • Centrum Bokbinderi

  Bokbinderi startet i 1940 av bokbindermester Rolf Erling Kronkvist. Bedriften hadde store oppgaver bl.a. med verket "Våre Falne", "Musikkens verden", "Norges Bebyggelse" m.v.
 • Chromtrykk A/S

  Firmaet drev med trykk av skilt, plakater, radioskalaer, maskinskilt, linjaler etc.
 • Fabritius & Sønner

  Etablert i 1844, trykkeri, bokbinderi, klisjeanstalt etc. Trykkeri for Vårt Land, billetttykkeri i eget datterselskap., rotasjonstrykkeri trykker telefonkatalogen
 • Grøndahl & Søn

  Grunnlagt i 1812. Et av landets største trykkerier, egen gård i Vika med trykkeri, binderi, offset, eskefabrikk og lager.
 • J.Chr. Gundersen

  Trykkeri, som blant annet var Statens leverandør av trykksaker i en årrekke.
 • Johs. Warhuus & Co. A/S

  Firmaet var en direkte fortsettelse av firmaet Kart- og Litograferingskontoret. Firmaet drev litografisk trykkeri og grafisk anstalt. Ved siden av trykkerivirksomheten drev selskapet papirhandel. Firmaet spesialiserte seg på etiketter, aksjebrev og alminnelige trykksaker.
 • Kirstes Boktrykkeri

  Firmaet drev bok-, aksidens- og ståltrykkeri. Det drev kvalitetsarbeid for reklame- og turistnæringen, produserte fargekort og planser, inllustrasjonsverk og brevpapir.
 • Larsen puslespill

  Larsen puslespill er en norsk klassiker, produsert av familiebedriften Larsen i Flekkefjord siden 1949. Puslespillene kjennetegnes av en fast papplate med en ramme rundt som gjør puslingen lettere. Mange av motivene er produsert i femti år, og læringsspillene for geografi, naturfag, språk og regning er elsket av barn, foreldre og skoler i hele verden.
 • Marius Stamnes

  Trykkeri med tidsskrifter og merkantile trykksaker som spesialitet.
 • Morten Johansen Boktrykkeri

  Firmaet ble grunnlagt i 1889 da Morten Johansen overtok Morgenbladets aksidensavdeling og startet eget boktrykkerfirma i Torggata. Trykkeriet var dermed en direkte fortsettelse av "Det Wulfsbergske Bogtrykkeri" som i 1819 utga det første nummeret av Morgenbladet.
 • National Reklamefabrik A/S

  Firmaet drev med kunst- og reklametrykking. Det produserte avtrykksplakater, esker og pakninger, utstansede figurer, skilt, plakater og vindusutstillinger.
 • Nikolai Olsen

  Boktrykkeri som ble etablert i Fredrikstad i 1877 under firmanavnet Østlandsk Tidendes Trykkeri. Firmaet ble flyttet til Kristiania i 1881.
 • Norsk Lithografisk Officin & Richies Konvolutfabrik A/s

  Firmaet ble etablert ved sammenslutning av firmaene A/S Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrik. I 1917 gikk firmaet over til maskinell produksjon av konvolutter og det ble etablert et aksidenstrykkeri for å trykke konvolutter. Firamet produserte forskjellige litografiske arbeider.
 • Norsk Prent L/L

  Boktrykkeri som trykket tidsskrifter og bøker i tillegg til aksidensarbeid. Firmaet utførte i samarbeid med J.M.Stenersens Forlag trykkarbeid for Staten.
 • Oscar Andersens Boktrykkeri

  Firmaet ble etablert av Oscar Andersen i 1887 og ble i 1900 aksjeselskap. I 1923 ble firmaet overtatt av Oscars Andersens barn.
 • Otto Falch

  Trykkeri, papirindustri og forretning. Produksjon av "Merkur" løsbladprotokoll.
 • Paragon A/S

  Firmaet produserte selvkopieringssystemer (kvitteringsblokker etc.). Produksjonen foregikk på Hasle, og firmaet hadde salgs- og utstillingslokaler i Trondheimsveien.
 • Rambæks trykkeri

  Firmaet ble grunnlagt i 1919 av Jonas P. Rambæk. Trykkeriet het opprinnelig Børstrykkeriet fordi det hadde lokaler i Børsbygningen. Firmaet samarbeidet med Børsens ledelse, og trykte den daglige Børskursliste. Navnet ble endret da det kom en bestemmelse om at ordet børs baren måtte brukes i forbindelse med offentlige børser.
 • Reclamo

  Grunnlagt av boktrykker Ivar S. Olsen. Firmaet produserte trykksaker, foretok oppsetting av avisannonser og leverte matriser og avstøpninger og produserte reklame.
 • Thv. Moestue & Co. A/S

  Firmaet drev boktrykkeri, litografisk trykkeri, bokbinderi, linjeranstalt, opsefabrikk eskefabrikk m.v. Særlig kjent for produksjon av trykt emballasje særlig for fryseindustrien. Etablert i 1857 av sønnene til Svend Mostue som drev Bentse Brug. Ny fabrikk på Ensjø ble tatt i bruk i 1948. Firmaet ble nedlagt på slutten av 1980-tallet.
 • Warhuus Johs & Co. A/s

  Litografisk- og boktrykkeri, samt papirhandel. Firmaet ble grunnlagt i 1920 som en fortsettelse av firmaet Kart og Litograferingskontor. Firmaet produserte blant annet sjekkpapir.