J.Chr. Gundersen

Trykkeri, som blant annet var Statens leverandør av trykksaker i en årrekke.

Trykkeri, bokbinderi etablert i 1862

Grunnlagt: 1862

Antall ansatte: 60 (1938)

Adresse: Bernh. Getzg. 3, Oslo

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957