Norsk Prent L/L

Boktrykkeri som trykket tidsskrifter og bøker i tillegg til aksidensarbeid. Firmaet utførte i samarbeid med J.M.Stenersens Forlag trykkarbeid for Staten.

Grunnlagt: 1946

Antall ansatte: 20 (1956)

Adresse: Kirkegt. 34

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957