Indremisjonstrykkeriet

Firmaet utførte bok-, avis-, og aksidenstrykking.

Grunnlagt: 1924

Antall ansatte: 25 (1938)

Adresse: Staffeldsgt. 4

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957