Bye PM & Co. A/S Lith. Officin og Boktrykkeri

Bye (Ingressbilde)

Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum

Firmaet ble grunnlagt i 1821 av L. Fehr under navnet L.Fehrs Lith. Officin.

Boktrykkeri

Grunnlagt: 1821

Antall ansatte: 100 (1957)

Adresse: Thv. Meyersgt 9

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958