Johansen & Nielsen Boktrykkeri

12oo kvm i flere etasjer. 5 settemaskiner, 16 trykkemaskiner samt et monotypeanlegg.

Grunnlagt: 1901

Adresse: Pilestredet 45b

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957