Ringen Grafiske Industri, Mørch Smith & Co.

Trykkeri og bokbinderi.

Grunnlagt: 1954

Antall ansatte: 80 (1956)

Adresse: Trondheimsv 72

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957