Carl Werner & Co. A/S

Boktrykkeriet ble grunnlagt i 1847 av Carl C. Werner. I 1869 ble bedriften overført til sønnen Wilhelm C. Werner som personlig firma. I 1909 ble forretningen omdannet til aksjeselskap. Firmaet fremtilte alt i boktrykk og var innehaver av norsk patent 47 951 Transkrittrykk, som muliggjorde utfylling av forskjellige skjemaer samtidig ved en gangs skriving uten karbonpapir. TRANSKRIT og KONTEK gjennomskriftssystemer. 50 arbeidere og funksjonærer

Grunnlagt: 1847

Antall ansatte: 30 (1938) 50 (1957)

Adresse: Citypassasjen, Akersgata 47

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957