Reistad & Sønn

Forlags- og reklametrykking

Grunnlagt: 1933

Adresse: Nedre Vollgt. 9

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957