Norsk Lithografisk Officin & Richies Konvolutfabrik A/s

Firmaet ble etablert ved sammenslutning av firmaene A/S Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrik. I 1917 gikk firmaet over til maskinell produksjon av konvolutter og det ble etablert et aksidenstrykkeri for å trykke konvolutter. Firamet produserte forskjellige litografiske arbeider.

Grunnlagt: 1916

Antall ansatte: 90 (1956)

Adresse: Munchsgt 5B

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958