Arbeidernes Aktietrykkeri

Arbeidernes Aktietrykkeri ble startet i 1884 av Chr. Holtermann Knudsen som drev det til 1896. Da overtok Det norske Arbeiderparti trykkeriet og drev det til 1900 da det ble dannet et aksjeselskap som overtok trykkeriet og forandret navnet til Arbeidernes Aktietrykkeri. I 1956 flyttet firmaet til et moderne trykkeri på Løren i Oslo.

I dag heter firmaet Aktietrykkeriet og er etablert i Fet kommune. Firmaet ble grunnlagt i 1884 av Arbeiderbevegelsens «Grand old man» Christian Holtermann Knudsen.
Den gang het det Arbeidernes Aktietrykkeri og ble etter hvert en del av avisen Social Demokraten, senere Arbeiderbladet, i dag Dagsavisen.

Modell av den nye trykkeribygningen fra 1956.Modell av den nye trykkeribygningen fra 1956.Fra den spede begynnelse i Brogt. 17 i Oslo startet K.H.K. med sin kone som «påleggerske» med en hånddrevet presse. Knudsen var ivrig opptatt sosialdemokrat og dannet sammen med bl.a. Carl Jeppesen en av landets første Grafiske fagforeninger i 1872. Tross store økonomiske problemer utga han det første nummeret av bladet «Vort Arbeide» i mars 1885; en begivenhet som førte til dannelsen av Den social-demokratiske forening i Kristiania.

I 1985 ble Aktietrykkeriet, som da var et heleid datterselskap av Norsk Arbeiderpresse (senere A-pressen / A-media), solgt til de ansatte. Arbeiderpressen definerte trykkerivirksomhet ut av sitt virksomhetsområde, og det store trykkeriet som leverte trykkeritjenester til en rekke ulike mediehus og reklamebyråer, bl.a. trykket de A-magasinet, ble sett på som en virksomhet som kunen stå på egne ben uten å ha noe med Arbeiderpartiets medievirksomhet å gjøre.

Direktrør Terje Hildeng ble hovedaksjonær, og familien Hildeng eide fortsatt 90% av aksjene da trykkeriet ble lagt ned i 2014 etter tap av en rekke store trykkerikontrakter, bl.a. Dagbladet Magasinet. Selskapet var da lokalisert i Fet. Trykkeriet på Økern ble solgt i 1998. På det tidspunkt var det 90 ansatte i trykkeriet, som hadde gjort det bra på 1990-tallet til tross for at Aftenposten i 1992 la ned A-magasinet, som hadde vært en av de største trykkerikontraktene.

Grunnlagt: 1884

Antall ansatte: 80 (1940), 230 (1957)

Adresse: Youngstorget 2 / Spireaveien 14-16

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957 / Aftenposten arkiv / dn.no