Fabritius & Sønner

Etablert i 1844, trykkeri, bokbinderi, klisjeanstalt etc. Trykkeri for Vårt Land, billetttykkeri i eget datterselskap., rotasjonstrykkeri trykker telefonkatalogen

Grunnlagt: 1844

Adresse: Øvre Slottsgate 25

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957