Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
 • Aktiebryggeriet i Trondhjem

  Aktiebryggeriet i Trondheim ble bygget i 1900, og ble en alvorlig konkurrent til E.C. Dahls Bryggeri. I 1966 lyktes det, etter mange forsøk å fusjonere A/S E.C. Dahls bryggeri og Aktiebryggeriet under navnet Aktiebryggeriet - E.C. Dahl. Fire år senere fikk selskapet navnet E.C. Dahls Bryggeri A/S.
 • Aktietrykkeriet i Trondheim

  Firmaet ble grunnlagt i 1877 som Trondhjems Interessentskabs Bogtrykkeri, men skiftet navn i 1894. Det trykket avisene Dagsposten og Trønderen og i 1895 ble virksomheten utvidet med et bokbinderi. Det danske selskapet Nørhaven overtok i 2004 AIT Trondheim og AIT Gjøvik. Selskapet skiftet navn til AIT Nørhaven. Det eier også Rotanor, Norsk Bokproduksjon. Selskapet er fortsatt i virksomhet og har bøker trykt i rotasjonspresse som spesialitet.
 • Baklandets Støperi

  Firmaet drev jern- og metallstøping og hadde spesialisert seg på klokkestøping.
 • Brænne, Bernhard A/S

  Firmaet var opprinnelig fargeri og klesmølle, men startet i 1883 ullspinneri og senere veveri og appretur. Det produserte og solgte grovere ullvarer.
 • E.C.Dahls Bryggeri A/S

  Ringnes E. C. Dahls bryggeri er et bryggeri med hovedsete i Trondheim. Bryggeriet ble opprettet av Erich Christian Dahl i 1856. I dag eies E. C. Dahls av Ringnes. Bryggeriet har fra starten hatt en sterk posisjon i Trondheim by og i området rundt.
 • Edda Radiofabrikk A/S

  Firmaet ble grunnlagt i Trondheim i 1939 av diplomingeniør Sverre Lund. Produksjonen besto av svakstrøms- og radioapparater. På det meste hadde firmaet 80 ansatte, og det ble produsert over 100 000 radioapparater. Fabrikken ble nedlagt i 1964.
 • Erbe & Søn A/S

  Firmaet ble grunnlagt i 1877 av Lorentz Berthram Erbe. Det drev opprinnelig agentur for drops og kjeks, men startet i 1899 to produksjonsbedrifter, A/S Trondhjems Dropsfabrikk og A/S Trondhjems Kjeks- og Knækkebrødfabrikk. Bedriften ble samlet i et firma i 1915. Fabrikken produserte drops, kjeks og karameller, samt pudding- og gelepulver som ble markedsført under navnet Rødhette. Firmaet fusjonerte med Nidar AS i 1970.
 • Galla Slipsfabrikk

  Slipsfabrikk som var en av leietakerne i det nye store industrileiehuset i Innherredsveien 7 i Trondheim.
 • Håg kontormøbler

  HÅG ble startet i 1943 av HÅkon Granlund, og ble en av Norges ledende produsenter av kontromøbler, bl.a. gjennom en systematisk satsing på produktutvikling og design. Selskapet ble børsnotert i 1995, og i 2007 ble det slått sammen med svenske RH Form og danske RBM til Scandinavian Business Seating, eid av det svenske investeringsselskapet Ratos. I 2014 kom også Nederlandske BMA med. Samtidig ble investeringsfondet Triton ny eier. Scandinavian Business Seating moderniserte og effektiviserte sin administrasjon og produksjon betydelig, og beholdt Røros og Nässjö (Sverige) som sentrale produksjonssteder i konsernet. I 2016 var det 160 ansatte på Røros, og ca. 600 i hele konsernet.
 • Isidor Nielsens mekaniske verksted A/S

  I siste halvdel av 1800-tallet ble det oppført et trankokeri i Vollafallet, som delvis var bygd på pæler i Nidelva. Kort etter 1901 ble bedriften overdratt til danskfødte Isidor Nielsen, som grunnla et mekanisk verksted der. Verkstedet monterte Dan båtmotorer, som ble produsert i København.
 • Nidar AS

  Nidar ble startet i 1912 som Munken Chokoladefabrik av Emil Nilsen og Hans Bell. Allerede samme år skiftet den navn til Nidar. Fabrikken ble Trondheims store bidrag til landets sjokoladeflora med merker som Stratos (1936), Cuba (1938) og Troika (1939). Den første fabrikken lå i Ulstadløkkveien 15-17 og ble oppført i 1913-14. I 1959 flyttet fabrikken til dagen lokaler i Bromstadvegen. Fabrikken har senere stadig blitt utvidet, og var i 2018 fortsatt Norges største på sitt område, med over 500 ansatte. Nidar er eid av Orkla siden 1991.
 • Nobø Fabrikker A/S

  Firmaet omfattet A/S Norsk Bøttefabrikk, A/S Trondheim Blikemballagefabrik og A/S Norsk Radiatorfabrik. Bedriften produserte radiatorer, blikkemballasje og galvaniserte og lakkerte jernvarer.
 • Norsk Staaltaugfabrik A/S

  Firmaet produserte galvanisert ståltau til skips- og fiskeribruk, heisetau til gruver og industri, bærekabler til taubaner m.m. Dessuten produserte de lossenett og skytematter av ståltau etter eget patent. Produksjonkapasiteten i 1940 var 1500 tonn ståltau til en verdi av 1,5 mill. kr. i 1940.
 • Norsk Surstof & Vandstoffabrik A/S

  Firmaet hadde fabrikker for produksjon av surstoff acetylengass i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Dessuten produserte de vannstoff i Oslo og kvelstoff i Stavanger og Bergen. Firmaet hadde også verksted for produksjon av sveiseverktøy.
 • Ranheim Papirfabrikk, Peterson Embalasje AS

  Fabrikken ble grunnlagt i 1882 som Ranheim Cellulosefabrik av brukseier Lauritz Nicolai Jenssen. Jenssens sønn, Lauritz Dorenfeldt Jenssen, tok i 1890 initiativ til å starte papirproduksjon, som etter hvert skulle bli bedriftens hovedprodukt. Den første papirmaskinen ble installert i 1891.
 • Sellgrens Veveri A/S

  Sellgrens Veveri ble startet opp på parsellen Selheim på Leangen i Trondheim av fabrikkeier Axel Sellgren. Bedriften produserte møbelstoffer og møbelplysj, og drev jacquardververi og fabrikk for håndvevstoler. Veveriet er særlig kjent for sine møbelstoffer. Bedriften flyttet i 1987 til Tingvoll på Nordmøre.
 • Strindens Teglverk A/S

  Teglverket har sin opprinnelse i et verk som ble grunnlagt på Reitgjerdet i 1856. I 1898 ble et nytt anlegg opprettet av Johan Nygård. Det produserte murstein, takstein, drensrør samt stubbeloftsleire. Omkring 1940 var fimaet det største teglverket nordenfjells. Firmaet ble avviklet i 1970.
 • Trolla Brug

  Trolla Brug ble utbygd med et stort mekanisk verksted, men spesialiserte seg på støping av ovner og maskindeler. Dessuten ble det bygd maskiner og fra slutten av 1860-tallet dampmaskiner.
 • Tromi bryggeri

  Tromi bryggeri ble etablert i februar 1957 av Arnulf Hegvold. Bedriften het den gang Trondheim Mineralvannfabrikk og holdt til i beskjedne 65 kvm på Selsbakk. I den første tida var to personer ansatt på deltid i tillegg til Hegvold. Produksjonen gikk i to - tre dager pr uke, mens de øvrige dagene ble brukt til salg og distribusjon.
 • Trondheim Kommunale Bakeri

  Trondheim kommunale bakeri lå i Brattørgata 2, var i kommunal eie fra 1917 - 1960. På det meste hadde bakeriet rundt 100 ansatte og 28 bakerovner i drift.
 • Trondhjems Aktieteglværk

  Teglverket var Skandinavias eldste teglverk med røtter tilbake til Olav Kyrres tid. Opprinnelig ble alle teglvarer fremstilt ved håndforming, og i de eldste tider var dette slavearbeid. I 1860-70-årene ble det benyttet straffanger til arbeidet, og først i slutten av 1870-årene begynte man med maskiner til forming av murstein.
 • Trondhjems Mekaniske Verksted

  Fabrikken ble opprinnelig grunnlagt i 1843 på Øvre Bakklandet under navnet "Fabriken ved Nidelven". Detet var bare to år etter etableringen av Akers Mekaniske Verksted i Oslo, og dermed et av de første i landet. Det første norsk-konstruerte dampskip ble bygd av Nidelvens, og noen år senere også det første damplokomotivet "Thrønderen": Verkstedet ble i 1890 flyttet til Rosenborgbassenget. Her ble det bygget skip, både passasjer- og lasteskip, for kyst og fjordfart. Det ble lagt ned i 1983.
 • Trondhjems Preserving Company

  Firmaet ble grunnlagt i 1898 av en rekke fiske- og kolonialhandlere. Fabrikkdriften startet i 1900. Fabrikken har og har hatt allsidig produksjon av fiske-, kjøtt- og grønnsakshermetikk og et stort røkeri. I dag eies bedriften av bergensfirmaet Rieber & Søn ASA.
 • Ørens Mek. Verksted A/S

  Firmaet var spesialisert på skips- og fabrikkreparasjoner. Det leverte jernkonstruksjoner, kjelanlegg, tankanlegg, transportanlegg, kraner og heiser m.m.