Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
 • A/S Betong-Companiet

  A/S Betong-Companiet ble startet i 1948 og leverte blandet betong. Kontorer i Ingeniørenes Hus
 • A/S Rockwool

  Bedriften produserte steinull isolasjonsmateriell til bruk i byggeindustrien, kjøle- og fryseanlegg, kjøleskap, komfyr, branndører, varmtvannsbeholdere etc.
 • Alna Teglverk A/S

  Alna Senter er et av Oslos største kjøpesentre, godt plassert ved E6. Det ligger på tomten til Alna Teglverk, som var det siste av Oslos mange teglverk som ble lagt ned eler flyttet ut av byen for å gi plass til veier og nye virksomheter.
 • Bratsberg Teglverk

  Vi har hatt brenning av teglstein i Norge siden middelalderen, men i november 2014 ble de aller siste teglsteinene produsert på Bratsberg Teglverk i Lunde. Norges siste teglsteinsovn er slukket for siste gang og produksjon av teglstein i Norge er historie.
 • Bryn Teglverk A/S

  Murtvangen i Christiania medførte et stort behov for murstein. Den ekspanderende hovedstaden utover på 1800-og 1900-tallet sendte etterspørselen i taket i flere bølger. Teglverk ble etablert over hele byen, men holdt ut lengst i Bryn / Høyenhall-området. Bryn Teglverk ble grunnlagt i 1873.
 • Drammens Glassverk

  Historien om glassverket på Tangen i Drammen varte i 116 år. Verket utviklet seg fra ren håndverksproduksjon av flasker og småglass til å bli det eneste glassverket i Norge som har produsert vindusglass med maskiner. Vindusglass fra Drammen hadde en meget høy markedsandel på hjemmemarkedet. På 1960-tallet kom franske eiere inn, men verket ble utkonkurrert på slutten av 1970-tallet.
 • Ferdigbeton A/S

  Firmaet hadde sentralanlegg for betongblanding på Lysaker og leverte betong i Oslo, Asker og Bærum.
 • Høvik verk

  Bærum er en industrikommune som også rommer flere klassiske brukssamfunn. Høvik Verk er et typisk eksempel, hvor en industrihistorisk utvikling kan leses fra etableringen av en glassfabrikk i 1855 , med et rundtvoksende samfunn av arbeiderboliger, en prangende brukseiervilla, skole, butikk osv. Også de siste tiårene i verkets historie kan være typiske: Først en industriell satsing på moderne produksjon før struktursamarbeid og distriktspolistiske virkemidler leder mot flytting av fabrikken og omdisponering av den attraktive tomten ved Oslofjorden til et stort kontorkompleks - Veritas - og parkanlegg.
 • Oslo Monier- & Cementvarefabrik A/S

  Entreprenørvirksomhet og fabrikkdrift, aktiv i damutbygginger og rørlegging, basert på ferdigelementer av betongrør. Landets første betongvarefabrikk. Leverte bl.a. vannrør til Oslo under utbyggingene på 1920-tallet. Fabrikkområdet ble bygd ut med kontorbygg for Telenor på 1980-tallet, og rederi Høegh i 2004. Delvis revet igjen og erstattet med et nybygg i 2015 som gjeninførte navnet Monier.
 • Strindens Teglverk A/S

  Teglverket har sin opprinnelse i et verk som ble grunnlagt på Reitgjerdet i 1856. I 1898 ble et nytt anlegg opprettet av Johan Nygård. Det produserte murstein, takstein, drensrør samt stubbeloftsleire. Omkring 1940 var fimaet det største teglverket nordenfjells. Firmaet ble avviklet i 1970.
 • Svelviksand A/S

  Selskapet eide betydelige sandfelt i den kjente Svelvikmorene, og skipet årlig over 3 millioner hektoliter singel og sand.
 • Trondhjems Aktieteglværk

  Teglverket var Skandinavias eldste teglverk med røtter tilbake til Olav Kyrres tid. Opprinnelig ble alle teglvarer fremstilt ved håndforming, og i de eldste tider var dette slavearbeid. I 1860-70-årene ble det benyttet straffanger til arbeidet, og først i slutten av 1870-årene begynte man med maskiner til forming av murstein.
 • Vallø Saltverk

  Vallø Saltverk ble startet for å forsyne kongeriket Danmark og Norge med havsalt. Navnet Vallø kommer av voll, og er et tradisjonsrikt industriområdet øst for Tønsberg sentrum. En rekke industrivirksomheter har hatt tilhold på halvøya. Foruten saltverket har det vært spinneri, mekanisk industri, tapetfabrikk og oljeraffineri på Vallø. I 1945 ble stedet bombet.
 • Welhaven & Co. A/S

  Firmaet produserte syrefast stein, sement. Produktene ble brukt i celluloseindustrien og den teknisk-kjemiske industrien. Firmaet hadde fabrikk i Oslo og Barkevik Bruk i Brunlanes. Firmaet eksporterte sine produkter til flere land i Europa og til oversjøiske markeder.