Alna Teglverk A/S

Alna Senter er et av Oslos største kjøpesentre, godt plassert ved E6. Det ligger på tomten til Alna Teglverk, som var det siste av Oslos mange teglverk som ble lagt ned eler flyttet ut av byen for å gi plass til veier og nye virksomheter.

teglverk (Ingressbilde)

Alna Teglverk i 1950, Foto: Oslo Byarkiv

I 1896 ble Alna Teglverk startet. Boligkrakket i 1899 skapte problemer for teglverkene i Kristiania og Aker. Flere måtte avvikle. Alna Teglverk overlevde, og i løpet av de første 20 år av det nye århundre ble det foretatt en gradvis utvidelse og modernisering.

Leiren i Alnas elveleier har gitt grunnlag for omfattende teglverksvirksomhet. Det første teglverket ble anlagt av Håkon 5 omrking år 1300. Virkelig fart i teglindustrien ble det først fra slutten av 1800-tallet med teglverk inntil elven i Lodalen, på Etterstad, på Bryn og på Breivoll.

Alna Teglverk var det siste av verkene i Oslo som ble avviklet. I 1966 kjøpte Oslo kommune anlegget for kr. 5 millioner, bl.a. for å kunne utbedre veiforholdene i området.

Alna Teglverk flyttet virksomheten til Nes på Romerike. Bedriften ble en del av Norsk Leca, som en tid også var eid av Aker Norcem. Bedriften ble nedlagt rundt 1990 etter å ha hatt leveransen av spesialtegl til fasadene på Oslo Spektrum som en av sine siste store ordre.

Tomten i Strømsveien ble utbygd til et av Oslos største kjøpesentre, Alna Senter.

 

Grunnlagt: 1896

Avviklet: 1966

Antall ansatte: 90 (1939)

Adresse: Strømsv. 249

Kilde: Oslo Adressebok 1955