A/S Christiania Portland Cementfabrik

Christiania Portland Cementfabrik ble grunnlagt i 1892 og hadde sementfabrikk og eternittfabrikk i Slemmestad.

slemmestad (Ingressbilde)

Fabrikken på Slemmestad

Christiania Portland Cementfabrik ble grunnlagt i 1892 og hadde blant annet sementfabrikk og eternittfabrikk i Slemmestad. Det var sementproduksjonen som skapte tettstedet Slemmestad. I 1892 besto stedet av trefire bondegårder som ble kjøpt opp av svensker med tanke på å starte sementfabrikk her. Men kalkstenen i området egnet seg ikke. I 1892 kom norske interesser inn i bildet og Christiania Portland Cementfabrik så dagens lys. Kalkstenen kom på lektere fra Langøya ved Holmestrand, der man fant en mektig forekomst som har bygget seg opp gjennom 200-400 millioner år. Ved århundreskiftet hadde fabrikken hele 243 arbeidere, og alle de ca. 1000 innbyggerne var avhengige av denne hjørnestensbedriften i Røyken kommune.

I 1950 fikk Slemmestad også en eternitfabrikk, og i 1970 var det nesten 900 ansatte på de to fabrikkene.Sementfabrikken hadde på 1950-tallet en produksjonskapasitet på vel 400 000 tonn portland sement som ble solgt under "løve"-merket. Fabrikken fremstilte også rapidsement, en særlig hurtigherdende spesialsement. Kalkstein til sementproduksjonen fikk fabrikken fra sine steinbrudd på Langøya ved Holmestrand. Sementen ble solgt på det innlandske marked gjennom A/S Norsk Portland Cementkontor og for eksport gjennom A/S Norway Cement Export Ltd.

 Eternittfabrikken hadde på 1950-tallet en produksjonskapaitet på ca. 37 000 tonn eternitt (asbest-cement), og produserte bølgeplater, takskifer, plane plater, veggpanel, ventilasjonskanaler, blomsterkasser etc. I 1955 hadde fabrikken også startet produksjon av fiberglass (polyester glassfiberlaminat).

1968 da de tre sementfabrikkene i Norge fusjonerte under navnet Norcem. I midten av 1970årene begynte nedgangstidene for sementproduksjonen på Slemmestad. Fra 2,7 millioner tonn i 1968 sank produksjonen til 1,7 millioner tonn i 1982. Eksporten, som i 1968 utgjorde en million tonn, var samtidig blitt en saga blott. Eternitproduksjonen ble nedlagt i 1981, og to år senere ble beslutningen tatt om å trappe ned sementproduksjonen.

Grunnlagt: 1892

Avviklet: 1985

Antall ansatte: 243 (1900), 800 (1957), 900 (1970)

Adresse: Fr Nansens pl. 6

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957