A/S Betong-Companiet

A/S Betong-Companiet ble startet i 1948 og leverte blandet betong. Kontorer i Ingeniørenes Hus

Etbl. 1948. Leverer ferdigblandet betong. Ca 20 ansatte

Grunnlagt: 1948

Antall ansatte: 20 (1957)

Adresse: Kronprinsensgt 17

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957