Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
 • Arbeidernes Aktietrykkeri

  Arbeidernes Aktietrykkeri ble startet i 1884 av Chr. Holtermann Knudsen som drev det til 1896. Da overtok Det norske Arbeiderparti trykkeriet og drev det til 1900 da det ble dannet et aksjeselskap som overtok trykkeriet og forandret navnet til Arbeidernes Aktietrykkeri. I 1956 flyttet firmaet til et moderne trykkeri på Løren i Oslo.
 • Centrum Bokbinderi

  Bokbinderi startet i 1940 av bokbindermester Rolf Erling Kronkvist. Bedriften hadde store oppgaver bl.a. med verket "Våre Falne", "Musikkens verden", "Norges Bebyggelse" m.v.
 • Chromtrykk A/S

  Firmaet drev med trykk av skilt, plakater, radioskalaer, maskinskilt, linjaler etc.
 • Fabritius & Sønner

  Etablert i 1844, trykkeri, bokbinderi, klisjeanstalt etc. Trykkeri for Vårt Land, billetttykkeri i eget datterselskap., rotasjonstrykkeri trykker telefonkatalogen
 • J.Chr. Gundersen

  Trykkeri, som blant annet var Statens leverandør av trykksaker i en årrekke.
 • Marius Stamnes

  Trykkeri med tidsskrifter og merkantile trykksaker som spesialitet.
 • Morten Johansen Boktrykkeri

  Firmaet ble grunnlagt i 1889 da Morten Johansen overtok Morgenbladets aksidensavdeling og startet eget boktrykkerfirma i Torggata. Trykkeriet var dermed en direkte fortsettelse av "Det Wulfsbergske Bogtrykkeri" som i 1819 utga det første nummeret av Morgenbladet.
 • Nikolai Olsen

  Boktrykkeri som ble etablert i Fredrikstad i 1877 under firmanavnet Østlandsk Tidendes Trykkeri. Firmaet ble flyttet til Kristiania i 1881.
 • Norsk Prent L/L

  Boktrykkeri som trykket tidsskrifter og bøker i tillegg til aksidensarbeid. Firmaet utførte i samarbeid med J.M.Stenersens Forlag trykkarbeid for Staten.
 • Oscar Andersens Boktrykkeri

  Firmaet ble etablert av Oscar Andersen i 1887 og ble i 1900 aksjeselskap. I 1923 ble firmaet overtatt av Oscars Andersens barn.
 • Rambæks trykkeri

  Firmaet ble grunnlagt i 1919 av Jonas P. Rambæk. Trykkeriet het opprinnelig Børstrykkeriet fordi det hadde lokaler i Børsbygningen. Firmaet samarbeidet med Børsens ledelse, og trykte den daglige Børskursliste. Navnet ble endret da det kom en bestemmelse om at ordet børs baren måtte brukes i forbindelse med offentlige børser.
 • Reclamo

  Grunnlagt av boktrykker Ivar S. Olsen. Firmaet produserte trykksaker, foretok oppsetting av avisannonser og leverte matriser og avstøpninger og produserte reklame.