Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
 • De Norske Melkefabrikker - Holmestrand

  Melkefabrikken produserte melk og fløte i boks, etter Nestles overtakelse med merket Viking melk. Den var populær på kaffebordet og var viktig for skipsfarten. Landbruket i nedre deler av Buskerud og nordre Vestfold kunne i en årrekke selge store mengder melk til virksomheten.
 • Diplom is

  I 1930 tok Melkeforsyningen i Oslo opp iskremproduksjonen, og registrerte Diplom-Is som varemerke for sin iskrem.
 • Hamar Melkefabrikk - HaPå-fabrikken

  Melkefabrikken på Hamar ble Nestles lengstvarige produksjonsanlegg i Norge. Etter 1948 best kjent for karamellpålegget HaPå, og Hamarfabrikken som HaPå-fabrikken! Den store fabrikkbygningen med den karakteristiske teglpipa ble også en del av byens karaktertrekk, og bevares etter nedleggelsen i 2008 og forvandlingen til et nytt handels- og boligkvartal i Mjøsbyen.
 • Kapp Melkefabrikk

  Melkefabrikken på Kapp var en pionerbedrift innen konserveringsindustrien, og er skrevet inn i historien som opphavsstedet for den legendariske Viking-melken. En norskutviklet metode for konservering av usukret melk ga starten i 1889, og var det som skulle til for å få sveitsiske Nestlé til å ta sitt første steg mot dagens globale megaselskap: Fabrikken på Kapp ble i 1898 Nestlés første etablering utenfor Sveits. Fabrikken ble lagt ned i 1928, og huser i dag bl.a. Kulturskolen Mjølkefabrikken og funksjoner for Mjøsmuseet.
 • Kristiania Meieribolag

  Kristiania Meieribolag var Oslos første meieri, startet i 1871 og i virksomhet året etter. I 1946 ble Meieribolaget slått sammen med Kristiania Melkeforsyning til Fellesmeieriet, som etter hvert ble landsdekkende og i dag er kjent som Tine.
 • Melkefabrikken i Levanger

  Denne sentrale tomten i Levanger ble så tidlig som i 1840-årene bebygd med industrianlegg, først bryggeri, siden ulike næringsmiddelproduksjon som potetstivelse. En bergenser som kjøpte et gammelt klostergods i Østfold skulle sette sitt preg på stedet etter 1916 da han ville skape industri ut fra sitt viktigste produkt: Melk. Det skulle bli et langvarig industrieventyr med flere liv.
 • Melkefabrikken i Sandesund

  Anglo Swiss Condensed Milk Company etablerte seg i Norge i 1895 med fabrikker på Hamar og Sandesund ved Sarpsborg. Fabrikken de kjøpte i Sarpsborg hadde blitt gjenåpnet to år tidligere av et britisk selskap.
 • O.Kavli

  Kavli er et av være mest kjente næringsmiddel-merker. Opphavet er Olav Kavlis grossist-forretning fra 1893, som gradvis frem mot 1920 også skaffet flere egne produksjonsanlegg. Etter 1920 startet Kavli industriell produksjon av langtidsholdbar smelteost, og det er særlig dette som forbindes med Kavli. Bedriften ble i 1962 overdratt til et allmennyttig fond, Kavlifondet, som fortsatt eier det som er et verdensomspennende næringsmiddelkonsern med hovedkontor i Bergen. Overskuddet går til fremme av forskning, kulturelle og humanitære formål, og er et av få eksempler i Norge på en slik industriorganisering.