Kapp Melkefabrikk

Melkefabrikken på Kapp var en pionerbedrift innen konserveringsindustrien, og er skrevet inn i historien som opphavsstedet for den legendariske Viking-melken. En norskutviklet metode for konservering av usukret melk ga starten i 1889, og var det som skulle til for å få sveitsiske Nestlé til å ta sitt første steg mot dagens globale megaselskap: Fabrikken på Kapp ble i 1898 Nestlés første etablering utenfor Sveits. Fabrikken ble lagt ned i 1928, og huser i dag bl.a. Kulturskolen Mjølkefabrikken og funksjoner for Mjøsmuseet.

Melkefabrikken på Kapp ble etablert for å produsere hermetisert konsensert melk basert på en norsk patentert metode som skilte seg fra tidligere melkekonserveringsmetider ved at den foregikk uten tilsatt sukker. Metoden var  utviklet av den legendariske legen, soppforskeren og industrivitenskapsmannen Johan Oluf Olsen, som senere skiftet navn til Olav Johan Sopp! Dr. Sopp fra Hamar var også tilknyttet bl.a. Ringnes, og forble i Nestlekonsernet som teknisk og vitenskapelig direktør til han gikk av med pensjon i 1925.

Melkefabrikken på Kapp, ca. 1912Foto: Domkirkeodden HHB-14171<br>Foto: Domkirkeodden HHB-14171
Melkefabrikken på Kapp, ca. 1912
Det var også Olsen (som fra 1907 het Sopp) som konstruerte fabrikkutstyret og patenterte varemerket Viking Melk i 1891. Dette er fortsatt et av Norges mest kjente klassiske varemerker, til tross for at det i dag er et produkt som sjelden brukes.

Hvorfor det relativt lille sveistiske selskapet Nestle blinket seg ut akkurat melkefabrikken på Kapp for sin første utenlandsekspedisjon er uklart, men Olsen hadde et bredt internasjonalt kontaktnett og evne til å promotere sine funn også utenlands. Trolig var det nettiopp den sukkerløse metoden som fanget Nestles interesse da de tenkte å ta opp kampen med amerikansk-sveisiske Canned Milk Corporation, som hadde vært i bransjen i en årrekke. En annen grunn til at blikket ble rettet mot Norge var selvsagt at nettopp CMC hadde etablert seg i Norge i 1895 gjennom kjøp av melkefabrikkene på Hamar og Sandesund ved Sarpsborg som det britiske selskapet Anglo Scandinavian Condensed Milk Company hadde etablert i 1893.

Det at Nestle fulgte etter til Norge førte til en rask avklaring de to sveitsiske erkerivalene imellom: I 1905 slo de seg sammen til et selskap, og kunne med det legge både verden og Norge under seg.

Ved fusjonen ble melkefabrikkene på Kapp (Toten), Hamar, Sandensund (Sarpsborg) og Holmestrand samlet i et konsern, og i 1915 re-etablert som et norsk selskap med navnet De norske melkefabrikker. Selskapet kjøpte ytterligere en melkefabrikk på Levanger i 1924. Etter dette ble melkefabrikkene i Sarpsborg og på Kapp lagt ned, og Nestle-produksjonen samlet på Hamar og Levanger.

Etter dette ble fabrikken på Kapp, som hadde vært den største arbeidsgiveren på Toten med over 300 ansatte på det meste, tatt bruk til ulike andre næringsformål. Blant annet hadde Remmington produksjon av skrivemaskiner i fabrikken i noen år frem til 1957. Kulturskolen Mjølkefabrikken fikk plass i fabrikken i 1993, og næringsparken Kapp Næringshage i 2003.

Mjøsmuseene har dokumentasjonssenter og arkiv i deler av bygingene.

Adresse: Kapp, Østre Toten