Hamar Melkefabrikk - HaPå-fabrikken

Melkefabrikken på Hamar ble Nestles lengstvarige produksjonsanlegg i Norge. Etter 1948 best kjent for karamellpålegget HaPå, og Hamarfabrikken som HaPå-fabrikken! Den store fabrikkbygningen med den karakteristiske teglpipa ble også en del av byens karaktertrekk, og bevares etter nedleggelsen i 2008 og forvandlingen til et nytt handels- og boligkvartal i Mjøsbyen.

Nestle (Ingressbilde)

Nestle Hamar ca 1962

I 1874 etablerte de danske brørdere Thomsen, ledet av Jess Thomsen, den første fabrikk for kondenserring og konservering av melk under navnet Norwegian Condensed Milk Company. Jess Thomsen hadde vært på studiereise i USA, og det internasjonale tilsnittet var tydelig fra start.

Foto: Jensens / Wikimedia<br>Foto: Jensens / Wikimedia
Oppstarten gikk ikke glatt. Både råstofftilgangen, produksjonsteknikken og salg av et helt nytt produkt til skeptiske forbrukere brakte vnsker. Etter tre år solgte brødrene fabrikken til et engelsk konsortium, som etablerte Anglo Scandinavian Condensed Milk Company.

Britene opplevde også vansker med å få till lønnsom produksjon og avsetning på produktene, forsterket av kjøpet av en tilsvarende trøblete melkefabrikk i Sarpsborg. Britene solgte til sveits-amerikanske Anglo-Swiss Condensed Milk Company omtrent samtidig som en annen sveitser, Nestle, kjøpte opp den andre melkefabrikken med utsikt over Mjøsa: Vikingmelkfabrikken på Kapp.

I 1905 ble både sveits og de to Mjøsbreddene forent i det fusjonerte Nestle. Fra da av ble Hamarfabrikken mer og mer et hovedsete for Nestles næringsmiddelproduksjon i Norge.

Arbeider Åse Frydendal i Hapå-fabrikken ca 1990Arbeider Åse Frydendal i Hapå-fabrikken ca 1990Melkefabrikasjonen i Norge ble under Nestle samlet i De Norske Melkefabrikker i 1915. Fabrikkene på Kapp og Sarpsborg ble lagt ned, og etter hvert ble Hamarfabrikken spesialisert mot tørrmelk, påleggsproduksjon og barnemat.

Det melkebaserte pålegget HaPå ble en stor suksess etter 1949. Da fabrikken på Hamar ble lagt ned i 2008 fordi Nestle ville øke lonnsomheten ved å samle produksjon i færre anlegg i Europa, var det mulig bortfall av denne påleggsfavoritten som vakte mest bekymring i befolkningen. Bergenske Kavli fikk tillatelse til å videreføre produksjonen i Norge, og sikret at pålegget fortsatt er tilgjengelig.

Det kan imidlertid hende at det var nostalgi fra dem som var unge på 1960-og 70-tallet som lå bak "folkestormen", ikke et reelt ønske om faktisk å kjøpe og spise pålegget blant dem som nå var 40-50 år, og ei heller deres barn, som hadde egne favroritter. Om "nye" Hapå blir en suksess, eller om KAvli vil erfare det samme som fabrikken på Hamar gjenstår å se!

Grunnlagt: 1874

Avviklet: 2008

Antall ansatte: 150

Adresse: Storhamarveien 44

Kilde: Norske melkeprodusenter landsforbund