Oslo Museum

Tre av hovedstadens museer, Bymuseet (tidligere Oslo Bymuseum), Teatermuseet og Interkulturelt Museum (tidligere Internasjonalt Kultursenter og Museum) (IKM) har fra 2006 sluttet seg sammen og dannet et nytt kulturhistorisk museum, Oslo Museum. Oslo Museum skal vekke interesse for og formidle kunnskap om Oslo bys historie og utvikling, innbyggernes liv og livsvilkår gjennom tidene, det flerkulturelle samfunn og innvandring til Norge, bykultur, teaterhistorie og scenekunst. OsloMuseum har en rik samling av fotografier som dokumenterer Oslos historie.