Stor-Ko-Fa (Storgatens Konfeksjonsfabrikk) Olaf Røsberg

osloindustri1957_0060.jpg

Storgaten 7, fra Næringsleksikon 1957

Stor-Ko-Fa presenterte seg slik i 1957: "En spesialforretning i finere herre- og guttekonfekson. Fra en meget beskjeden begynnelse med 2 små rom har fabrikkeier Røsberg arbeidet sitt firma frem til å bli et av de ledende i bransjen og disponerer nå samtlige etasjer i den store forretningsgård, Storgt 7. "

Videre: "Firmaets fabrikk er utstyrt med alle moderne spesialmaskiner, og firmaet er vel kjent for sin dyktige stab av velutdannede tilskjærere og skreddermestre. Velkjent er også firmaets tjenestevillige og elskverdige funksjonærstab, hvor mottoet er "Service"!"

Olaf Røsberg eide også en rekke andre virksomheter som Gardhammar Sag og Listhøvleri og parter i snurperederier.Fabrikken fotografert av Leif Ørnelund i 1953. Foto: Oslo Museum/www.oslobilder.noFabrikken fotografert av Leif Ørnelund i 1953. Foto: Oslo Museum/www.oslobilder.noFabrikken fotografert av Leif Ørnelund i 1953. Foto: Oslo Museum/www.oslobilder.noFabrikken fotografert av Leif Ørnelund i 1953. Foto: Oslo Museum/www.oslobilder.no

Grunnlagt: 1929

Adresse: Storgt. 7

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957