Herkules Confektionsfabrikker A/S

Herkules Confectionsfabrikker ble grunnlagt i 1898 i Pløens gate. Ved starten var det 35 arbeidere og funksjonærer ved fabrikken. Etter ti år var antall syersker steget til 200, og maskinparken var bygget ut. Herkules var en av Kristianas største konfeksjonsfabrikker. De tilvirket finere herreklær, gutteklær og gummikapper.

herkules3 (Ingressbilde)

Herkules Confektionsfabrikks lokaler i Thv. Meyers gate 72-74 var ferdige i 1911. Foto: Anders B. Wilse/Oslo Museum/www.oslobilder.no

Fra sysalen. Foto: NTMFra sysalen. Foto: NTMHerkules var Oslos første spesialfabrikk for finere herreklær. Fabrikkens slagord var  "Den velkledde manns klær". Produksjonen var først og fremst rettet mot hjemmemarkedet, men det var også eksport, blant annet av "Herkurian" impregnerte gabardinkapper. Hovedsakelig ble det brukt norske stoffer i produksjonen.

Fabrikken i 1948 fotografert av Leif Ørnelund. Foto: Oslo Museum/www.oslobilder.noFabrikken i 1948 fotografert av Leif Ørnelund. Foto: Oslo Museum/www.oslobilder.noI 1911 flyttet firmaet til Thorvald Meyers gate 72-74. Fabrikken hadde da 350 arbeidere og funksjonærer ansatt. Hver arbeider fikk bedre plass, og det var elektrisk lys ved arbeidsplassene.

Arbeidet ble mer og mer automatisert. I 1908 ble det også innkjøpt elektrisk tilskjærermaskin fra USA. Flere manuelle arbeidsoperasjoner forsvant, og det ble investert i ulike spesialmaskiner for knapphull, overkasting, tråkling og pikering. Like fullt var det i all hovedsak sømarbeidere som var kjernen i virksomheten.

Foto: Leif Ørnelund / Olso Museum<br>Foto: Leif Ørnelund / Olso Museum
I 1911 ble det også etablert en egen en egen avdeling for skjorter. Skjortefabrikken vokste frem som en virkelig industrigren først under første verdenskrig, da dagligskjorten ble et allemannsplagg. Før den tid var skjorter med løse mansjetter og krager, stivede bryst etc. et plagg som var lite praktisk og derfor mest brukt ved høytidelige anledninger og av overklassen som hadde råd til mange skjorter og huspersonale som kunne klargjøre komplisert påkledning.

Moderne skjorter og fabrikasjonen av dem endret både motebildet - skjorter uten løse mansjetter og bryst kunne eksempelvis bæres uten jakke - og tilgangen på skjorter. Det var en herrebekledningerevolusjon som også medførte et ras av nye skjortefabrikker.

Fabrikken deltok på Jubileumsutstillingen i 1914 som eneste konfeksjonsfabrikk fra Kristiania, der de mottok gullmedalje. På samme tid satset de også på skinnklær for bilister. Den gang var privatbilene for de velstående, selv om de var åpne og trekkfulle.

I 1924 kjøpte Herkules også "den velrennomerte slipsfabrikken Chr Larsen 6 Co, ledet av Weyer-Larsen.

Herkules' første lokale

Herkules konfeksjonsfabrikk startet opp som aksjeselskap i 1898, med lokaler i Pløens gate 2b. Ny fabrikk ble bygd på Grünerløkka og sto ferdig i 1911.

Grunnlagt: 1898

Antall ansatte: 350 (1911)

Adresse: Thv. Meyersgt 72-74

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958Vilhelm Bjørset (red), Boken om Oslo, Oslo 1950Odd Thorson, Et moderne eventyr eller hvorledes hver mann fikk sin dress, AS Herkules Confectionsfabruikker 1898-1952, Oslo 1953.