Herkules' første lokale

Herkules konfeksjonsfabrikk startet opp som aksjeselskap i 1898, med lokaler i Pløens gate 2b. Ny fabrikk ble bygd på Grünerløkka og sto ferdig i 1911.