Fjerdingen - bydelen som ble borte

Nedenfor Nybrua langs vestre bredd finnes fortsatt gatestubber som tydelig bærer gamle navn. Et eksempel er Slåmotgangen, oppkalt etter Hans Olav Slaamodt som i begynnelsen av 1800-tallet hadde gartneri ned mot elven. Andre navn er Øvre og Nedre Vaskegang som antyder vaskeplasser ved elva fra gammelt av. Hovedgata er Christian Krohgs gate, som fram til 1890-åra het Fjerdinggata.

Fjerdingen utgjorde i likhet med Vaterland lenger nede, en forstad til Christiania, og strakk seg langs elva helt ned til Vaterlands bru. Strøket var blant de eldste forstedene, og karakteristisk med bebyggelse helt ned til elva. Dette var fattigstrøk, og ikke overraskende ble det anlagt hele to fattighus her i 1807.

Brødrene Ottesens DampchokoladefabrikBrødrene Ottesens DampchokoladefabrikBlant industrielle minnesmerker står fortsatt Brødrene Ottesens Dampchokoladefabrikk i Nedre Vaskegang 2. Navnet er så vidt leselig i fasaden ut mot elva. Bygget er tegnet av arkitektene Ekman og Smith, som også tegnet det karakteristiske Indigo-bygget tilpasset svingen i elva litt lenger opp.

I denne sammengeng utvidet til å omfatte Schou-kvartalet og de gamle Aker Herredshusene på Grünerløkkesiden.