Myren mellom Sagene

Ved dette flate partiet av Akerselva mellom de store Bjølsen- og Vøyenfossene var det navnet til tross ikke sagbruk naturen la best til rette for. Myra, som området ble kalt, ble verdenskjent som det finere Myren, etter verkstedindustribedriften som lå her til 1987.

Foto: NTM C 11180<br>Foto: NTM C 11180
Navnet Sagene knytter seg til vestsiden av elva her,  har kommet senere: Det knytter seg mest til sagene som lå ved Vøyenfossen på nedsiden i elva og Bjølsenfossen på oversiden av elva.  En hel liten landsby med over 20 hus for sagbruksarbeidere var her på 1600-tallet, og disse ble i folketellingene omtalt som "Saugerne".

Ellers var det tykke lag av god leire som sørget for at teglsteinsproduksjon preget stedet. Norges første moderne papirfabrikk Bentse Brug ble lagt øverst på området fra 1695. Men det var Myrens Mekaniske Verksted som skulle legge hele Myren under seg fra en sped start i 1851.

Helt til i 1987 var det høyt spesialisert tungindustri i de store hallene her på Myren. Vi kan lese årstall murt i den røde teglsteinen på de store fabrikkhallene som vitner om gode tider på 1940-50 og 60-tallet.

I dag finner vi den mest karikerte gjenbruken av store industribygg: Innendørs klatrevegg og lekeland for barn, Kontorer og studioer for NRK, og filmstudioer hvor Norges største og lengstlevende TV-dramaserie blir filmet: Hotell Cæcar. I tillegg er det nye kontorbygg, og et av Norges beste lydstudioer: Rainbow. Mannen som importerte Tivoliradioen til Norge har sitt eget HiFi-museum her.