Oslo Baand & Lidsefabrik / Cebelle Trengereid i Tistedal

Oslo Baand & Lidsefabrikk / Cebelle Trengereid,farbikken fra 1974 ved Tista og sagbruket ved Femssjøen øverst i Tistedalen.Foto: Dextra Photo / Teigen<br>Foto: Dextra Photo / Teigen
Oslo Baand & Lidsefabrikk / Cebelle Trengereid,farbikken fra 1974 ved Tista og sagbruket ved Femssjøen øverst i Tistedalen.
Oslo Baand & Lidsefabrik etablerte en by fabrikk i Tistedalen i 1974. Kommunen og Distriktenes utbyggingsfond la sammen forholdene til rette for etableringen, som en del av en satsting på industrietablering i Halden-området rundt 1970. Alternativet for Oslo-bedriften var å etablere seg under samme betingelser i Gjøvik, men Halden ble valgt på grunn av tekstilindustrikompetansen som allerede fantes der.

I påvente av ny fabrikk ble deler av produksjonen startet alt i 1973 i ledige lokaler etter Bomuldsspinderiet, som hadde lagt ned i 1971. Oslo-arkitekt Rolf Ramm Østgård tegnet den moderne og funksjonelle fabrikken. Den hadde en avdeling for fletting av snorer, lisser og bånd og en for veving av bånd og elsatikk.

I 1974  ble fabrikken en del av det fusjonerte Cebelle-Trengereid, som drev fabrikken videre i samkjøring med fabrikken på Solheim rett sør for Bergen sentrum, og i Tregereid. Et resultat ble at all veving ble flyttet til Bergen mens all fletting ble samlet i Halden.

Utover på 1980-tallet gikk Cebelle-Trengereid med underskudd. Staben i Halden ble føst halvert, og i 1987 ble det bestemt å samle all produksjon i Bergen. Den fortsatt relativt moderne fabrikken i Halden representerte en god salgsverdi for konsernet, som kunne berge økonomien ved å samle alt i anlegget i Bergen.

Fabrikkbygningen i Tistedalen ble overtatt av sirkelsagprodusentgen Ernex AS, et norsk datterselskap i den svenske Ernströmgruppen. Fabrikken er fortsatt i virksomhet pr. 2015.