Oslo Baand & Lidsefabrikk / Cebelle Trengereid (Hovedtekstbilde)

Oslo Baand & Lidsefabrikk / Cebelle Trengereid,farbikken fra 1974 ved Tista og sagbruket ved Femssjøen øverst i Tistedalen.