Vestre Elvebakke

Østre Elvebakke og Vestre Elvebakke er to smale gater på vestsiden av Akerselva i Hausmannsområdet. Vestre Elvebakke besto av tett bebygde bolighus i tre. Bolighusene ble bygd før gatene ble en del av byen i 1858. Her bodde det først og fremst håndverkere, men også arbeidere som arbeidet på fabrikkene langs Akerselva. I dag er det ingen boliger igjen fra den tidlige trehusbebyggelsen i Vestre - og Østre Elvebakke

1937 (Ingressbilde)

Vestre Elvebakke 1937

Vestre Elvebakke ligger rett på andre siden av elva. I dag er alle trehusene revet. (2011)

Vestre Elvebakke (Rettigheter: B.O.Tveit)

Vestre Elvebakke (1937)

Vestre Elvebakke (Rettigheter: Oslo Museum)

Vestre Elvebakke (1870)

Vestre Elvebakke (Rettigheter: Oslo Museum)

  • 2011
  • 1937
  • 1870

Kilder:

www.digitalarkivet.no, http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98stre_og_Vestre_Elvebakke_(Oslo)