Østkantutstillingen

Få kjenner historien til det lille rødmalte trehuset som ligger på et hjørne av Ankertorget ved Ankerbrua. Nå holder en barnehage til i huset, men fra 1928 til 1950-årene var dette Østkantutstillingen, et tiltak for å lære arbeiderklassen bedre boligkultur. Initiativtaker til dette prosjektet var Nanna Broch, Oslo kommunes boliginspektør.

Ostkantut (Ingressbilde)

Østkantutstillingen, Riksarkivet

Bakgrunnen for Østkantutstillingen var bolignøden og de elendige boligforholdene som alt for mange levde under i de første tiårene av 1900-tallet. 

I 1920-årene vokste det fram en radikal intellektuell elite med utspring i det gode borgerskap, men med politisk tilknytning til arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet. De ville ha reformer på mange områder, og ett av dem var boligforholdene. De hadde stor tro på at veien til bedre boliger gikk gjennom opplæring – folk skulle lære å bo både fornuftig og pent. Det var en modernistisk bevegelse for rasjonalitet basert på vitenskap og moderne teknologi.

Den første Østkantutstillingen ble åpnet ved juletider i 1923 i Deichmans filial på Schous plass.

«Som forholdene er kan vi bare dag for dag konstatere bolignøden – dette forfærdelige at det ikke finns hjem nok for menneskene som lever og arbeider her i byen. Det værste jeg har sett var en stor hjørnebutikk, så dårlig at det ikke var mulig å få den leiet ut som butikk! Her bodde foreldre med en voksen søn. I «kontoret» eller bakværelset bodde den gifte datter med mann og 2 småbarn. Hjørnebutikken var 4,5 m. under taket med veldige vinduer. De var hele vinteren fullstendig tiliset. I gaten gik da også butikken under navn av isberget. Ovnen derinne manglet sten og kunde ikke holde på varmen. Vintermorgenen kunde faren ikke klæ på sig selv, så tilstivnet var han av kulden. Skjegget var alltid rimet….»

 

 

Vil du vite mer om Østkantutstillingen og Nanna Broch:

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Utstillinger/Temautstillinger/Bolignod-i-Kristiania/

http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=113684&fylke_nr=300