Nedre gate 8

Umiddelbart før byutvidelsen 1858 ble det reist en forstad av rimelige trehus akkurat i denne delen av Grûnerløkka. Området ble humoristisk betegnet «Ny York», antagelig på grunn av den amerikanskinspirerte farten i utbyggingen. Bygningene ble oppført i tømmer, og en av grunnene til farten var at en ville komme murtvangen som var innenfor byen i forkjøpet. Av den opprinnelige "Ny York"-bebyggelsen, som i sin tid utgjorde ca. 70 hus, står i dag bare en håndfull hus igjen. Eksempler på disse er Stolmakergata 8 og Øvre gate 2B.

Hus nedre gate 8 (Ingressbilde)

Bygget ved Akerselva før idnustribygget i Nedre Gate 8 ble bygd i 1899.

I  Nedre gate 8, fantes det ved folketellingen 1875 18 hushold. Disse bestod av:

• Vognmann Linder med sin familie på 6
• De 3 i Malerarbeider Henriksens familie
• Enken Kaspersen 61 år med to ugifte døtrer.
• Den ugifte seilduksfabrikspigen Maren Nilsen på 21 år
• Høvelmestere Hansen med 4 barn
• Blikkenslagersvennen Sedergren med fru og en sønn
• Pottermagersvend Haakensen med kone
• Enken og vaskekonen Hansen med tre barn
• Og Smedsvenn Larsen med kone og to sønner
Og i tillegg de ni losjerende i huset:
• Malerarbeider Julius Holmgren
• Mekaniker Hans Olsen
• Tobaksspinder Eriksen
• Og den dagarbeidene Anton Jensen
• Fabrikspigen Julie Eugenie Pedersen
•  Helene Hansen (Månedscondition)
• Anna Helena Andersdatter som arbeidede på Hjula Væveri
• Syjomfuen Lena Larsen
• Og Smedlærlingen Ole Pedersen

Sammenlagt bodde det altså 41 personer i dette huset.
29 av disse var under 30 år og bare to over 50.

Kilder:

Oslo byleksikon, www.digitalarkivet.no, http://no.wikipedia.org/wiki/Nedre_Foss