Ny York og Nye Grünerløkka

Flere steder langs Akerselva kan vi studere alle trinn i utviklingen fra kummerlige boforhold på 1800-tallet til designerboliger på 2000-tallet. Byggeboomer både på 1890- og 1990-tallet preger områdene, og et finens mange eksempler på gjenbruk av boligfelt til industribygg og tilbake til boliger igjen. Et eksempel er Nedre Gate 8: Her ble et lite trehus revet i 1898 for å gi plass til tobakksfabrikken Hartog. På 2000-tallet var det biligformål som ga størst fortjeeste for eiendomsutviklerne, og igjen ble adressen til bolighus: farbikken ble gjort om til utleieboliger i kategorien "leilighetshotell".

Kristiania Kunst- og Metalstøberi, ca 1898

Bygget ved Akersevla før idnustribygget i Nedre Gate 8 ble bygd i 1899.

Nedre gate ligger innenfor det området som kalles Ny York. Ny York var en bydel som lå nederst på Grünerløkka. Området besto av mange små og tett bebygde og bebodde trehus. Navnet Ny York kom fordi bygningene i området vokste opp med "amerikansk fart" for å unngå murtvang som kom da Grünerløkka ble innlemmet i byen. Før Grünerløkka ble innlemmet i byen var det lite reguleringer og bolighusene var bygd i privat regi i tre. Det er ingen hus igjen fra den eldste bebyggelsen i Nedre Gate.