Utdypende Ny York

Nedre gate ligger innenfor det området som kalles Ny York. Ny York var en bydel som lå nederst på Grünerløkka. Området besto av mange små og tett bebygde og bebodde trehus. Navnet Ny York kom fordi bygningene i området vokste opp med "amerikansk fart" for å unngå murtvang som kom da Grünerløkka ble innlemmet i byen. Før Grünerløkka ble innlemmet i byen var det lite reguleringer og bolighusene var bygd i privat regi i tre. Det er ingen hus igjen fra den eldste bebyggelsen i Nedre Gate.

Lest av Ingrid Vollan 2012. Tekst og innspilling er lisensiert Norsk Teknisk Museum, og kan fritt deles ikke-kommersielt mot tydelig kildehenvisning. Kan ikke brukes kommersielt, redaksjonelt, i kringkasting e.l. uten samtykke.